Máy ép bùn chế tạo bằng thép không gỉ dạng tấm và khung Model: XAMZ/1000-UBK

Máy ép bùn chế tạo bằng thép không gỉ dạng tấm và khung Model: XAMZ/1000-UBK

  • : XAMZ/1000-UBK
  • : 32-140(m2)
  • : 30(mm)
  • : 1000x1000(mm)
  • : 480-2100(m3)
  • : 2509-6413(mm)
  • : 4872-8410(mm)
  • : 8140-12820(kg)
Liên hệ