Máy ép bùn chế tạo bằng thép không gỉ dạng màng PP Model: XAMY/500-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng màng PP Model: XAMY/500-UBK

  • : XAMY/500-UBK
  • : 4-14(m2)
  • : 25(mm)
  • : 500x500(mm)
  • : 50-175(m3)
  • : 1143-2740(mm)
  • : 1465-2740(mm)
  • : 410-660(kg)
Liên hệ