Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/1250-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/1250-UBK

  • : XAMZ/1250-UBK
  • : 100-250(m2)
  • : 30(mm)
  • : 1250x1250(mm)
  • : 1500-3750(m3)
  • : 3812-7350(mm)
  • : 4872-8410(mm)
  • : 8140-12820(kg)
Liên hệ