Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/1500-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/1500-UBK

  • : XAMZ/1500-UBK
  • : 200-450(m2)
  • : 35(mm)
  • : 1500x1500(mm)
  • : 3500-7875(m3)
  • : 5600-10145(mm)
  • : 7205-11750(mm)
  • : 17420-25240(kg)
Liên hệ