Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/2000-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/2000-UBK

  • : XAMZ/2000-UBK
  • : 560-1180(m2)
  • : 30(mm)
  • : 2000x2000(mm)
  • : 8.40-17.70(m3)
  • : 8610-15330(mm)
  • : 10900-17620(mm)
  • : 38120-72640(kg)
Liên hệ