Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/630-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/630-UBK

  • : XAMZ/630-UBK
  • : 6-32(m2)
  • : 25(mm)
  • : 630x630(mm)
  • : 75-400(m3)
  • : 1346-3539(mm)
  • : 1831-4024(mm)
  • : 1085-1978(kg)
Liên hệ