Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/800-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/800-UBK

  • : XAMZ/800-UBK
  • : 10-80(m2)
  • : 30(mm)
  • : 800x800(mm)
  • : 150-1200(m3)
  • : 1717-5987(mm)
  • : 2347-6617(mm)
  • : 1731-4483(kg)
Liên hệ