Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường khung bản thông dụng Model: XAMZ/1000-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng thông dụng Model: XAMZ/1000-UBK

  • : XAMZ/1000-UBK
  • : 32-140(m2)
  • : 30(mm)
Liên hệ