Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường khung bản thông dụng Model: XAMZ/500-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng thông dụng Model: XAMZ/500-UBK

  • : XAMZ/500-UBK
  • : 4-14(m2)
  • : 25(mm)
  • : 500x500(mm)
  • : 50-175(m3)
  • : 1143-2740(mm)
  • : 1465-2740(mm)
  • : 410-660(kg)
Liên hệ