The sludge guide device with conveyer system

The Auto drip trays system

The Hydraulic hopper system

Feed core blow membrane squeezing

MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN – MÁY ÉP BÙN INOX

MÁY ÉP THỰC PHẨM – MÁY LỌC AXIT

MÁY ÉP BÙN THẢI – MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN

MÁY ÉP BỘT GỖ – MÁY XỬ LÝ BÙN

MÁY ÉP BỘT – MÁY ÉP TẠO BÁNH – MÁY ÉP THỰC PHẨM