Thiết bị dẫn bùn với hệ thống băng tải

Hệ thống phễu thủy lực

Hệ thống khay nhỏ giọt tự động

Thổi lõi và vắt ép của máy ép bùn hiệu suất cao

MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN – MÁY ÉP BÙN INOX 

MÁY ÉP THỰC PHẨM – MÁY LỌC AXIT

MÁY ÉP BÙN THẢI – MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN 

MÁY ÉP BỘT GỖ –MÁY XỬ LÝ BÙN

MÁY ÉP BỘT – MÁY ÉP TẠO BÁNH – MÁY ÉP THỰC PHẨM