Thiết bị dẫn bùn với hệ thống băng tải

Hệ thống phễu thủy lực

Hệ thống khay nhỏ giọt tự động

Thổi lõi và vắt ép của máy ép bùn hiệu suất cao