Các ứng dụng khác

Phạm vi ứng dụng cho các máy ép lọc Western Filter rất rộng và do đó phù hợp ngay cả với việc sản xuất các sản phẩm thích hợp như chiết xuất caroten bằng metanol ở -15 ° C, chiết xuất carrageenan từ rong biển bằng cách sử dụng bánh gel cực mỏng, chiết xuất tartrat từ rượu vang, hoặc phân đoạn dầu cá. Trong mọi trường hợp, nhu cầu cao được đặt ra đối với việc xây dựng các phần tử lọc đang được sử dụng. Nhiều ứng dụng trong số này được tìm thấy trong ngành dược phẩm cũng đòi hỏi mức độ vệ sinh và vô trùng cao. Các máy ép lọc Western Filter đáp ứng tất cả các nhu cầu này. 

Ví dụ cụ thể về các ứng dụng khác

Huyết tương

Các phần tử lọc dạng tấm, khung và màng chủ yếu được sử dụng để lọc huyết tương. Do yêu cầu về mức độ vệ sinh cao hơn, các lõi lọc Western Filter được thiết kế đặc biệt đang được sử dụng được làm từ các vật liệu có chất lượng bề mặt rất cao.

TCD sấy khô bánh bằng nhiệt

Trong nhiều lĩnh vực, các chất rắn được khử nước đến hàm lượng TS yêu cầu bằng phương pháp sấy nhiệt. Các thiết bị sấy tiêu chuẩn phải chịu chi phí năng lượng cao với sự lãng phí năng lượng trong các hệ thống không hiệu quả. Bằng cách sử dụng các tấm trao đổi nhiệt trong máy ép lọc, quá trình lọc, ép và sấy nhiệt đều diễn ra trong một đơn vị duy nhất. Nó đặc biệt phù hợp với việc khử nước của bùn độc hại vì mọi khí thải độc hại sinh ra từ quá trình sấy khô sau đó được giữ ở mức tối thiểu. Quá trình sấy được thực hiện trong chính máy ép lọc vì vậy việc vận chuyển bánh lọc đã tách nước đến cơ sở sấy khô là không cần thiết Quy trình TCD cũng tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý vì mức độ sấy cao (vượt quá 90% nếu cần) làm giảm trọng lượng của bánh bột lọc. Kết quả là chi phí vận chuyển và lưu kho thấp hơn.
 
Quy trình TCD cũng có thể được sử dụng trong quá trình lọc để sản xuất thêm bánh lọc khô.
 
Máy ép lọc hiện tại dễ dàng chuyển đổi sang hệ thống TCD. Tất cả những gì cần thiết là 2,5 bar hơi nước bão hòa có thể được tạo ra bởi các đơn vị hơi nước di động khi không có nguồn cung cấp hơi chính.