Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polyester máy ép bùn

Khung bản máy ép bùn

Khung bản màng PP máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Băng tải máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng bùn thủy lực