Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng CGR Model: XAMZ/920-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng CGR Model: XAMZ/920-UBK

  • : XAMZ/920-UBK
  • : 30-100(m2)
  • : 30(mm)
  • : 920x920(mm)
  • : 450-1500(m3)
  • : 2690-6106(mm)
  • : 3435-6851(mm)
  • : 2943-5755(kg)
Liên hệ