Máy ép bùn chế tạo bằng thép thông thường dạng tấm và khung Model: XAMY/630-UBK

Máy ép bùn khung bản dạng tấm và khung Model: XAMY/630-UBK

  • : XAMY/630-UBK
  • : 6-32(m2)
  • : 25(mm)
  • : 630x630(mm)
  • : 75-400(m3)
  • : 1346-3539(mm)
  • : 1831-4024(mm)
  • : 1085-1978(kg)
Liên hệ