Băng tải máy ép bùn

Băng tải máy ép bùn

Hệ thống băng tải giúp vận chuyển bùn dễ dàng, thường là từ Máy ép bùn khung bản hoặc Máy sấy bùn đến xe đổ. Western Filter sản xuất hệ thống băng tải bùn cho ứng dụng công nghiệp cụ thể của bạn. Hệ thống băng tải bùn có thể được trang bị với Thiết bị máy ép bùn mới, hoặc chúng có thể được trang bị thêm với thiết bị hiện có của bạn.