Loại bơm màng giúp bạn xử lý các vấn đề tổn thất đường ống do đường gập ghềnh, hay cao trình của dự án có nhiều điểm chênh lệch về độ cao khác nhau.