Đồng hồ đo áp suất hoạt động dựa theo nguyên lý giãn nở của ống bourdon. Áp suất được đưa vào phần ống bourdon. Dưới tác động của áp suất ống bourdon sẽ giãn nở. Độ giãn nở của ống bourdon sẽ có ảnh hưởng đến bộ phần truyền động. Khiến kim di chuyển trên mặt đồng hồ. Khi đó, ta có thể đọc được giá trị áp suất trên mặt đồng hồ.

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN100

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN60

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN50

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN40