Các phụ kiện bơm màng khí nén gồm màng bơm Teflon, màng bơm Santo, bi và đế bơm, O-ring vòng đệm, phụ kiện bộ chia khí,… được Western Filter nhập khẩu trực tiếp từ hãng BSK – USA để phân phối vào Việt Nam.

Phụ kiện bơm màng khí nén

Màng bơm Santo (Santoprene)

Phụ kiện bơm màng khí nén

Màng bơm Teflon (PTFE)

Phụ kiện bơm màng khí nén

Bi bơm màng BSK

Phụ kiện bơm màng khí nén

Đế bi bơm màng BSK

Phụ kiện bơm màng khí nén

Bộ chia khí bơm màng BSK