Đồng hồ đo áp suất có dầu là thiết bị chuyên dụng để đo áp lực khí, hơi, chất lỏng. Với ưu thế có dầu giúp đồng hồ hoạt động hiểu quả ngay cả trong môi trường có áp suất cao hay nhiệt độ cao.

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN100

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN60

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN50

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN40