Đồng hồ áp suất 3 kim là một công cụ hữu ích trong các ngành công nghiệp như công nghiệp dầu khí, hóa chất, điều hòa không khí, và các hệ thống máy móc công nghiệp khác. Nó cung cấp thông tin chi tiết về áp suất và giúp người dùng giám sát, kiểm soát và bảo trì hệ thống áp suất một cách chính xác.