Khung bản là thành phần chủ yếu nói lên đặc trưng của dòng máy ép bùn khung bản và được coi là trái tim của máy ép bùn.

Khung bản máy ép bùn

Khung bản máy ép bùn thông dụng

Khung bản máy ép bùn

Khung bản màng PP máy ép bùn