Các thiết bị lựa chọn thêm để tạo thành 1 máy ép bùn tự động và hoàn chỉnh các công đoạn: Xe đẩy bùn, máng hứng bùn, băng tải chuyển bùn, hệ thống chuyển bùn trục vít

Các thiết bị lựa chọn thêm

Băng tải máy ép bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng nước rỉ tự động

Các thiết bị lựa chọn thêm

Xe hứng bùn

Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng bùn thủy lực