Vải lọc máy ép bùn, vải lọc máy ép bùn khung bản là một trong những phụ kiện quan trọng không thể thiếu được đối với các loại máy ép bùn đặc biệt là máy ép bùn khung bản và máy ép bùn băng tải.

Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polyester máy ép bùn

Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polypropylene máy ép bùn