Máy ép bùn khung bản hiệu suất cao: Lực ép max 20bars, độ ẩm 35-45%