Các thiết bị lựa chọn thêm

Máng hứng nước rỉ tự động

Các thiết bị lựa chọn thêm

Băng tải máy ép bùn

Vải lọc máy ép bùn

Vải lọc Polyester máy ép bùn

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN100

Phụ kiện máy ép bùn khung bản

Ống cấp liệu trung tâm máy ép bùn

Bơm màng khí nén

Bơm màng khí nén BSK 1/2″

Đồng hồ đo áp suất có dầu

Đồng hồ đo áp suất có dầu YN40