Khung bản màng PP máy ép bùn

Mô tả
Loại khung bản này được hình thành bởi một cấu trúc cứng bên trong như khung bản thông dụng và một màng linh hoạt chất liệu PP được cố định mặt ngoài vào nó xung quanh chu vi của mặt trong cứng.