Bi bơm màng BSK

Vật liệu phổ biến nhất được áp dụng để sản xuất ra bi cho bơm màng là Santoprene và Teflon (PTFE). Ngoài ra BSK còn cho ra mắt các loại bi được chế tạo từ những vật liệu khác như Hytrel, UPE,..