Vải lọc Polypropylene máy ép bùn

Vải lọc Polypropylene máy ép bùn

Vải lọc Polypropylene là gì?

Thuật ngữ vải lọc dùng cho lọc công nghiệp bao gồm tất cả các sản phẩm vải được sản xuất bằng cách dệt phức hợp trái ngược, các loại vải lọc lưới như các kiểu dệt vuông.