Máy ép bùn khung bản X1250 – Western Filter

Máy ép bùn khung bản có cấu tạo đơn giản, gồm nhiều tấm lọc (tấm khung bản – filter plate) được phủ bên ngoài bởi lớp vải lọc (filter cloth). Tùy theo công suất của máy ép bùn khung bản mà số lượng các tấm lọc sẽ thay đổi. Các tấm lọc sẽ được nén chặt để tạo thành nhiều khoang lọc chứa bã bùn