Máng hứng bùn thủy lực

Máng hứng bùn thủy lực

Thiết kế, hình dạng và kích thước của máng hứng bánh bùn thủy lực phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cách bố trí kết cấu, thời gian cần thiết để chứa bánh, phương pháp nạp và thải, loại kết cấu chịu lực của công trình, tính chất vật lý của bánh (độ ẩm, khối lượng riêng, góc nghiêng,…), và các yêu cầu về môi trường và kinh tế. Tổng hợp các yếu tố trên, máng hứng bùn thủy lực sẽ được được thiết kế và sản xuất riêng cho từng cơ sở.