Quản lý bùn thải theo quy định của pháp luật hiện hành

Theo Điều 25 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải thì việc quản lý bùn thải được quy định như sau:

– Bùn thải phải được phân loại để quản lýlựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, chi phí xử lý và thuận tiện trong quản lý, vận hành bãi chôn lấp.

– Bùn thải được phân loại như sau:

+ Theo nguồn gốc bùn thải: Bùn thải từ hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và nhà máy xử lý nước thải) và bùn thải từ bể tự hoại;

+ Theo mức độ ô nhiễm của từng loại bùn thải;

+ Theo ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

– Căn cứ để lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải:

+ Xử lý tập trung, phân tán hoặc tại chỗ;

+ Khối lượng bùn phát sinh;

+ Các đặc tính của bùn;

+ Sự ổn định của công nghệ xử lý;

+ Các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hiệu quả kinh tế – kỹ thuật;

+ Các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng;

+ Khuyến khích áp dụng công nghệ tái sử dụng bùn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, thu hồi nhiệt.

– Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước:

+ Bùn thải được thu gom, lưu giữ và vận chuyển đến các địa điểm xử lý theo quy hoạch hoặc các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định; không được phép xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường. Trong trường hợp bùn thải có các thành phần nguy hại thì phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại;

+ Việc xử lý và tái sử dụng bùn thải phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng bùn thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các quy định về bảo vệ môi trường;

+ Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải có các giải pháp thu gom và xử lý bùn thải phù hợp.

– Thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại:

+ Bùn thải từ các hộ gia đình, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thông hút định kỳ;

+ Việc thông hút, vận chuyển bùn thải bể tự hoại phải bằng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Bùn thải bể tự hoại được thu gom, lưu giữ phải được vận chuyển tới các địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để xử lý. Nghiêm cấm xả thẳng bùn thải bể tự hoại vào hệ thốngthoát nước cũng như môi trường xung quanh;

+ Việc xử lý bùn thải, tái sử dụng bùn thải bể tự hoại phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường;

+ Chi phí thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại do các chủ hộ gia đình, cơ quan hành chính, và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chi trả theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

– Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập, quản lý chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước và bể tự hoại.

Western Filter Technology Co., Ltd tự hào : “SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA CÔNG NGHỆ CAO ĐỂ ĐẢM BẢO TỐT NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TRONG MỖI QUỐC GIA “.

Hãy liên hệ ngay hôm nay với chúng tôi để lựa chọn được đối tác tin cậy, uy tín cho nhà máy, xí nghiệp, công ty của bạn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:  Tầng 5, Toà nhà số 7-9-11 Trần Xuân Hòa, Quận 5, Tp.HCM

Số điện thoại: 028.66 82 50 77 – Fax: 028. 22 53 10 94

Email: info@filterpress.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *