Ống cấp liệu trung tâm máy ép bùn

Cụm ống cấp liệu trung tâm máy ép bùn sẽ có thể tồn tại nhiều năm giống như cách mà bất kỳ loại ống nước khác làm được. Tuy nhiên, nếu vật liệu của ống cấp liệu trung tâm máy ép bùn không đủ cứng để xử lý độ ăn mòn của dung dịch chạy qua máy ép bùn thì cụm ống cấp giữa có thể bị ăn mòn.

Đối với các trường hợp vật liệu ăn mòn hoặc nhiệt độ cao, vui lòng cung cấp các tính chất đặc biệt cho chúng tôi trước gia công chế tạo máy. Chúng tôi có thể nâng cấp lên chất liệu CPVC, Thép cacbon, Thép không gỉ 304 hoặc 316SS và Titan. Western Filter cũng có thể cung cấp các nâng cấp bổ sung cho ống góp như van tự động