Tay nắm khung bản máy ép bùn

Tay nắm khung bản máy ép bùn – Western Filter

Tay nắm khung bản dùng để định vị khung bản máy ép bùn và đỡ toàn bộ trọng lượng của khung bản và bùn bên trong.